Идеен проект

1. Заснемане и подробен оглед на обекта: Ние ще ви посетим на място, ще измерим прецизно и снимаме помещението /помещенията/.

2.Подробен разговор и проучване: В приятен разговор на удобната мека мебел ще поговорим за вашите предпочитания относно интериора, ще разгледаме заедно някои готови наши проекти, за да опознаем вкусовете ви, ще уточним заедно срокове, бюджет и цели на проекта.

3.Идеен проект: След като се запознаем подробно с пространството и вашите желания и потребности, идва ред на идеите. Цялото това творчество може да ви бъде представено като за начало чрез скици и рисунки.


4. Чертежи - Очаквайте от нас хиляди оригинални, функционални и рационални идеи, които ще разгърнат максимално капацитета на обекта.

5. Визуализации

6. Независимо от начина на представяне на идеите, в крайна сметка ще получите цялостна концепция на интериорния проект. Всички важни елементи като асоциации, замисъл, цветова гама, форми, декративни елементи и др. ще бъдат изяснени и представени на пълния проект.

7. Тук вече имаме готов идеен проект.